Wil je samen sterk staan en dat wij je belangen goed kunnen blijven behartigen en vertegenwoordigen? Wil je volledig op te hoogte blijven?
Dan vragen wij je lid te worden van huurdersvereniging ErKoPa voor slechts €12,- per jaar.

Nog geen lid? Meld je aan

lid worden
Ik geef me op als lid van de huurdersvereniging ERKOPA.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

De contributie bedraagt € 12,- per jaar. Graag per omgaande over maken op rekeningnummer NL 52 INGB 0007 0917 24 onder vermelding van naam en adres.

Waarom lid worden?