ErKoPa is 25 jaar geleden opgericht om de belangen voor de bewoners van de appartementencomplexen aan de Erasmusstraat, Robert Kochstraat en de Pasteurstraat te behartigen. Een huurdersvereniging met rechtspersoonlijkheid immers staat sterker dan een of meer individuele huurders bij overleg met de beheerder over zaken als huurbeleid, onderhoud, servicekosten en het opheffen van gemeenschappelijke klachten.

ErKoPa maakt zich sterk voor:

Een huurdersvereniging? Hoe zit dat?

Met de inwerkingtreding van de wet op overleg huurders/verhuurders (overlegwet) heeft het overleg tussen de huurdersvereniging en verhuurders/beheerders een wettelijke status gekregen. Aan die wet ontleent de huurdersvereniging thans het recht op informatie en advisering met betrekking tot de beleidsvoornemens van de verhuurder ten aanzien van de drie appartementencomplexen.

Met enige regelmaat heeft een afvaardiging van het ErKoPa-bestuur een gesprek met account- en technisch managers van Rebo Vastgoedmanagement. Enkele voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:

  • De huisregels en de bedrijven die werkzaamheden uitvoeren bij renovatie van woningen.
  • De contracten met leveranciers die betrekking hebben op de service- en stookkosten.

Als alles goed werkt is dat goed voor jou en ons allemaal!