Het hoeft geen betoog dat ook voor uw bestuur het afgelopen jaar vooral werd gedomineerd door Covid. We waren tussen de lockdowns nog wel in staat om op 18 oktober 2021 een geslaagde ledenbijeenkomst te houden. Wat opviel rondom Covid is dat een groot aantal bewoners zich grote zorgen maakt over besmettingsgevaar in en rondom de liften.

Op 22 februari ’21 hielden we als bestuur onze eerste vergadering van dat jaar achter onze computers met behulp van Teams, waar het financiële verslag over 2020, de aanzet tot een eigen website, het werven van nieuwe leden en de vragen rondom de verwarmingsknoppen in de Pasteurstraat de belangrijkste onderwerpen waren.

Op 13 juli ’21 wederom een korte vergadering waar Stook- en servicekosten en de altijd maar weer gebrekkige informatieaanlevering door Rebo de hoofdmoot vormden.

Op 18 oktober 2021 konden we een ledenbijeenkomst uitschrijven waarvan het verslag in uw bezit is en ook op de website staat.

Het bestuurt vanaf 2022 was een belangrijk onderwerp omdat het zittende bestuur al lang geleden had aangegeven er per 1 januari van 2022 mee te zullen stoppen.

Een ander eeuwigdurend onderwerp is de lift- ellende geweest met soms best wel pittige mails naar Rebo.

Om problemen met parkeren wat te verlichten hebben we nieuwe toegangsborden bij de ingang van de parkeerplaatsen kunnen afdwingen bij Rebo. Bij de Erasmus- en Robert Kochstraat is in het verslagjaar het buitenschilderwerk ter hand genomen en zijn de bergingen aan de Pasteurstraat voorzien van nieuwe verlichting.

De lancering van onze Website werd in het verslagjaar ook een feit. De heer Bart ter Horst is de man die samen met AA-Webdesign de geestelijke vader ervan is. En wij zetten hem hiermee nog even graag in het zonnetje.

Rob over de Linden

(Secretaris)