Nu zich tijdens de laatste ledenbijeenkomst slechts een bewoner heeft aangemeld als mogelijk bestuurslid, is de dreiging dat ErKoPa ter ziele gaat levensgroot.

Dit betekent dat elke bewoner zich met zijn of haar klachten rechtstreeks tot Rebo moet gaan wenden en niet meer bij een bestuurslid van een Huurdersvereniging kan melden.

Dus wij doen een dringend beroep op de leden, maar ook op de bewoners die (nog) geen lid zijn van ErKoPa, om en per omgaande lid te worden van ErKoPa en aansluitend je te melden als bestuurslid.

De opdracht voor het bestuur is de gezamenlijke belangen van de huurders van de drie appartementsgebouwen te behartigen en overleg te voeren met de verantwoordelijke account- en technisch managers van Rebo.

En echt, het tijdsbeslag voor de bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter en penningmeester, is echt beperkt tot een enkel uurtje per maand. Dit is dus geen argument niet naar voren te treden.

HET IS IN ONS ALLER BELANG DAT ERKOPA NIET TER ZIELE GAAT!

Dus kom op, meldt je aan als lid en bestuurslid.